Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Định danh số cho đối tượng

Title: Định danh số cho đối tượngAuthors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn này xác định tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm cú pháp, mô tả và các thành phần chức năng phân giải của hệ thống định danh số cho các đối tượng trong dữ liệu số hóa. Tiêu chuẩn này cũng qui định các nguyên tắc chung trong việc tạo lập, đăng kí và quản lý các định danh DOI cho đối tượng trong dữ liệu số hóa. (DOI là viết tắt của cụm từ "digital object identifier" - định danh số cho đối tượng.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11748Appears in Collections:ITI - Papers

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN – QUY TẮC THỰC HÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

Title: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN – QUY TẮC THỰC HÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TINAuthors: Viện Công nghệ Thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các tiêu chuẩn an toàn thông tin cho tổ chức và thực hành quản lý an toàn thông tin bao gồm các lựa chọn, thực hiện và quản lý các kiểm soát có tính đến môi trường rủi ro an toàn thông tin của các tổ chức. Tiêu chuẩn này được thiết kế để được sử dụng bởi các tổ chức có ý định: a) chọn lựa các kiểm soát trong quá trình thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thông tin dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 27001; [10] b) thực hiện các kiểm soát an toàn thông tin được chấp nhận chung; c) phát triển các hướng dẫn quản lý an toàn thông tin của riêng mình.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11749Appears in Collections:ITI - Papers

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàngAuthors: Trần, Thị HằngKeywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2007Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13984Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thị Thu NamKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấpIssue Date: 2007Publisher: ĐHQGHNCitation: 114 tr.Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt NamAuthors: Trương, Thị HạnhKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 119 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Những ảnh hưởng kinh tế và môi trường của các cải cách nông nghiệp ở ba bản người Thái đen ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Title: Những ảnh hưởng kinh tế và môi trường của các cải cách nông nghiệp ở ba bản người Thái đen ở vùng Tây Bắc Việt NamAuthors: Sikor, Thomas
Đào, Minh TrườngKeywords: Việt Nam học;Kinh tế;Người Thái đen;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 15 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21264Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Quản lý cộng đồng các hệ thống thuỷ lợi ở châu thổ Sông Hồng, Việt Nam

Title: Quản lý cộng đồng các hệ thống thuỷ lợi ở châu thổ Sông Hồng, Việt NamAuthors: Kono, Yasuyuki
Yanagisawa, Masayuki
Đặng, Thế PhongKeywords: Việt Nam học;Hệ thống thuỷ lợi;Châu thổ Sông Hồng;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21434Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc bộ) : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc bộ) : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Nguyễn, Thúy Vân, người hướng dẫn
Đặng, Minh ChâuKeywords: Tôn giáo học;Phật giáo;Tín ngưỡng dân gian;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 128 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá một số nội dung lý luận cơ bản về Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam, mối quan hệ giữa chúng. Tìm hiểu sự thể hiện mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian qua một số ngôi chùa tiêu biểu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích những (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35852Appears in Collections:USSH - Master Theses

Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Dương, Văn Duyên, người hướng dẫn
Hoàng, Văn NamKeywords: Tôn giáo học;Phật giáo;Giới luật;Đạo đức thanh niên;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát một số vấn đề lý luận chung về đạo đức và giới thiệu những nội dung cơ bản về tư tưởng giáo dục trong giới luật Phật giáo. Trình bày thực trạng và những yêu cầu về đạo đức thanh niên ở nước ta hiện nay; phân tích một số ảnh hưởng của Giới luật Ph (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35850Appears in Collections:USSH - Master Theses

Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính

Title: Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tínhAuthors: Trần, Đức CôngKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Phật tính hay giác ngộ là sự an vui, rỗng rang, vô ngữ, nhất thể và niền vui toàn thế, vĩnh viễn, toàn khắp. Viễn cảnh đạt đến toàn giác đối với đa số đều là rất xa lạ và khó hiểuDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 7 tr. TNS085URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58470Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Đức Phật dạy : hãy chọn hạnh phúc

Title: Đức Phật dạy : hãy chọn hạnh phúcAuthors: Phụng SơnKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2013Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Mỗi chúng ta ai cũng biết khổ đau và hạnh phúc là các loại cảm xúc đối nghịch với nhau và đưa đến những hậu quả khác nhau. Hạnh phúc phát sinh từ các cảm xúc tích cực. Khổ đau cũng phát sinh từ các cảm xúc nhưng lại là những cảm xúc tiêu cựcDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4/2013 ; 6 tr. ; TNS07825URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58461Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963)

Title: Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963)Keywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Hòa thượng Thích Quảng Đức thế danh là Lâm Văn Tuất. Lê 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia thụ giáo với Hòa Thợng Như Đạt - Minh Lý, tự Hằng Thâm, thuộc dòng thiền CHúc Thánh.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 2 tr. TNS040URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58485Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộc

Title: Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộcAuthors: Nguyễn, ChínhKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Bài viết kể về: người tự nguyện thắp thân tâm làm ngọn đuốc cúng dàng. Ánh sáng ngọn đuốc Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộcDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 7 tr. TNS041URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Sầm Sơn (Thanh hóa): Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

Title: Sầm Sơn (Thanh hóa): Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Trương, Quang Hải, người hướng dẫn
Lưu, Thị Ngọc DiệpKeywords: Du lịch;Sầm Sơn;Thanh Hóa;Việt Nam họcIssue Date: 2009Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 126 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Tìm hiểu và đánh giá được tiềm năng du lịch của thị xã Sầm Sơn. Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại Sầm Sơn: những thành quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong giai (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53139

A Few Significant Protestant Christian Denominations Officially Recognised By The Vietnamese Government In The Approach Through Socio-History From 2007 To Present = \b Một số hệ phái đạo Tin Lành mới được Chính phủ Việt Nam công nhận theo cách tiếp cận lị

Title: A Few Significant Protestant Christian Denominations Officially Recognised By The Vietnamese Government In The Approach Through Socio-History From 2007 To Present = \b Một số hệ phái đạo Tin Lành mới được Chính phủ Việt Nam công nhận theo cách tiếp cận lịAuthors: Đỗ, Quang Hưng , người hướng dẫn
Annette, Wong Ai KhimIssue Date: 2016Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 126 p. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53142