Bài đăng

Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa ánAuthors: Nguyễn, Thị Thanh PhươngKeywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 115 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Vấn đề minh oan trong tố tụng hình sự

Authors: Phạm, Hồng Hải, người hướng dẫn
Lương, Thị HươngKeywords: Luật hình sự;Minh oan;Người bị oan;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sựIssue Date: 2008Publisher: Khoa LuậtAbstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hình thức minh oan. Trình bày tình hình minh oan cho người bị oan trong tố tụng hình sự của Việt Nam trong thời gian qua, qua nghiên cứu một (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51636Appears in Collections:LAW - Master Theses

Giải quyết khiếu nại của UBND Phường. Từ thực tiễn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Giải quyết khiếu nại của UBND Phường. Từ thực tiễn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Võ, Thị ThuậnKeywords: Luật Hành chính;Giải quyết khiếu nạiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của khiếu nại, giải quyết khiếu nại cũng như nguyên tắc của việc giải quyết khiếu nại trong công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan HCNN. - Đã xác định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và những thủ tục của công tác giải quyết khiếu nại. - Giải quyết vấn đề thực tiễn pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại của CQHCNN, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, nêu những tích cực, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Từ những tồn tại, hạn chế chư…

Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Hoàng, Đức TrungKeywords: Luật cán bộ viên chức;Trách nhiệm pháp lý của viên chứcIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy đ…

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải – từ thực tiễn Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải – từ thực tiễn Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Vũ, Thị TrungKeywords: Luật giao thông;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Phân tích làm sáng tỏ thêm một số phương diện lý luận về thanh tra nhà nước nói chung, thanh tra giao thông vận tải nói riêng. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải. - Phân tích đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. Qua đó đánh giá được ưu và nhược điểm trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. - Đã đưa ra 02 phương hướng và kiến nghị 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội.Description: 112 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60114Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Võ, Thị Thu TrangKeywords: Luật hiến pháp và luật hành chính;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng công chức ở Việt NAm. - Luận văn làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng thực hiện việc tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tích cực cũng như những điểm còn tồn tại trong lĩnh vực này. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả của tuyển dụng công chức ở Việt Nam.Description: 79 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60124Appears in Collections:LAW - Master Theses

Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Nguyễn, Thị YếnKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Chống tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã giải quyết tương đối cơ bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm tham nhũng, về nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, quá trình Việt Nam tham gia công ước, và trình bày một cách khái nhất về những nội dung mà các quốc gia thành viên cần nội luật hóa theo yêu cầu của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, - Luận văn đã đưa ra và phân tích những yếu tố tác động đến quá trình nội luật hóa yêu cầu Công ước của Liên hợp quốc về chồng tham nhũng đó là: thực trạng về pháp luật tham nhũng của Việt Nam, những điểm bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 so với luật phòng chống tham nhũng, và so với Công ước của L…