Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sự
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Xuân Diệu trước cách mạng Tháng tám năm 1945

Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu

Định tuổi tương đối của đá