Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sự
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vấn đề minh oan trong tố tụng hình sự

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải – từ thực tiễn Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật : 603801

Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801