Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sự
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Xuân Diệu trước cách mạng Tháng tám năm 1945

Micro-finance: international experiences and some suggestions for Vietnam

Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh